Loading...

Poradnik Kredytowy

Generalnie jeśli dopiero zaczynasz stawiać kroki jako przedsiębiorca, otrzymanie kredytu „na firmę” na początku działalności może być trochę skomplikowane, co nie oznacza, że niemożliwe.  Musisz jednak wiedzieć, że część banków robi tzw. startery nie pytając o staż, ale warunki takiego kredytu są niewątpliwie gorsze.
W przypadku leasingu jest znacznie łatwiej. Tu instytucje finansowe nie pytają o staż – dlatego wiele początkujących Firm wybiera właśnie tą formę finansowania.

 

Co można wrzucić w koszty?

W kredycie  do kosztów zaliczają się tylko odsetki. Spłaty kapitału nie można wliczyć w koszty, nawet jeśli w całości został przeznaczony na zakupy firmowe.

W leasingu w kosztach ujmuje się całą wartość netto raty leasingowej (bez VAT, który można odliczyć – patrz niżej). Dzięki temu oszczędności na podatku dochodowym są wyższe.

Rozliczanie kosztów paliwa, części zamiennych, czy serwisu – w obu przypadkach możliwości są takie same. Zarówno samochód leasingowany, jak i wzięty na kredyt (wpisany do środków trwałych firmy) dają prawo do rozliczania kosztów pojazdu bez ograniczeń.

VAT

Jeżeli jako przedsiębiorca kupiłeś samochód firmowy na kredytmożesz odliczyć 50% VAT-u, chyba że pojazd kwalifikuje się do odliczenia 100% (zapytaj o szczegóły księgową).

Analogicznie jest w przypadku leasingu, z tym że 50% VAT odlicza się od poszczególnych rat leasingowych. Nie ma pod tym względem ograniczenia kwotowego, więc VAT można odliczać przez cały okres leasingu.

W przypadku odliczania VAT-u od zakupów związanych z samochodem (części zamienne, serwis, paliwo) nie ma różnicy pomiędzy samochodem finansowanym kredytem i leasingiem.


Klienci często pytają co jest lepsze: kredyt czy leasing. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo ocena zależy od wielu czynników takich jak: wielkość firmy, cel inwestycji, branża w której funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, koszty ponoszone przez Firmę itd. Zadzwoń, a nasz Specjalista Finansowy podpowie Ci najlepsze rozwiązanie pod kątem podatkowo-finansowym.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PODSTAWOWYCH CECH LEASINGU I KREDYTU

LEASING

KREDYT

1 Wkład własny od 0-45%. Wkład własny od 0-90%.
2 Okres finansowania: 24-60 miesięcy. Okres finansowania: 12-120 miesięcy.
3 Uproszczona procedura. Wymagany komplet dokumentów (KPiR, PIT, zaświadczenia ZUS i US).
4 Wyższa rata; zyski podatkowe. Niższe raty, gdyż można wydłużyć okres kredytowania.
5 Właścicielem pojazdu jest Leasingodawca. Właścicielem pojazdu jest kredytobiorca.
6 Ubezpieczenie jest ok. 30 % droższe. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia przedmiotu leasingu – ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie Leasingodawcy. Ubezpieczenie jest o ok.30% tańsze, co w skali kilku lat finansowania daje nam sporo oszczędności zwłaszcza przy pojazdach pow. 3,5 T. Jeżeli pojazd zostanie skradziony lub uszkodzony ubezpieczyciel pokryje część kapitału , która pozostała do spłaty, a ewentualną nadwyżkę zwróci Ci na konto.
7 Mandaty, wykroczenia drogowe – płacisz Ty, a Leasing obciąża cię fakturą z opłatą za wystawienie upoważnienia do wypłaty odszkodowania z tytułu AC. Często są to kwoty 300-500 zł. Mandaty płacisz sam; nie jesteś obciążany żadnymi dodatkowymi fakturami kosztowymi.
Przewłaszczenie to zabezpieczenie polegające na wpisaniu banku udzielającego Ci kredytu, jako współwłaściciela Twojego pojazdu. Inaczej mówiąc, w chwili kiedy przestaniesz spłacać kredyt na Twoje wymarzone auto – bank niezwłocznie je przejmie i sprzeda, aby odzyskać swoje pieniądze.

Przewłaszczenie w praktyce

W praktyce sprawa z przewłaszczeniem wygląda tak, że w  Wydziale Komunikacji dokonujesz:

* rejestracji auta

*  jednocześnie przedstawiasz umowę z bankiem z adnotacją o przewłaszczeniu pojazdu.

W efekcie  w Twoim dowodzie rejestracyjnym bank figuruje jako współwłaściciel pojazdu, na drugiej stronie dokumentu. W przypadku spłaty całkowitej kredytu, bank zostaje wykreślony z dokumentów.

Rodzaje przewłaszczenia

Przewłaszczenie warunkowe – bank nie zostaje wpisany w Twoje dokumenty, jeśli zgodnie z umową będziesz wpłacać regularnie raty. W przeciwnym wypadku nastąpi całkowite przewłaszczenie pojazdu przez bank.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie –  bank staje się współwłaścicielem pojazdu w 49%.

 • Bank figuruje jako współwłaściciel w dokumentach auta, a także rekwiruje Twoją kartę pojazdu.

W sytuacji, kiedy jest Ci ona potrzebna, musisz zwrócić się do banku z prośbą o wypożyczenie karty, co wiąże się z dodatkowymi opłatami i prowizjami.
Zastaw rejestrowyjest najbardziej uciążliwą formą zabezpieczenia i polega na zgłoszeniu pojazdu do rejestru zastawów prowadzonego przez sądy rejestrowe, ale co ważne właściciel pojazdu może swobodnie dysponować pojazdem. Natomiast w przypadku sprzedaży pojazdu trzeba najpierw uzyskać zgodę banku, wyrejestrować z rejestru zastawów, a później przerejestrować w Wydziale Komunikacji. Formalności jest sporo.

Kredyt refinansowany czyli tzw. „kredyt pod zastaw rejestracyjny samochodu” to najprostsza gotówka dla firm pod zastaw samochodu osobowego, dostawczego lub ciężarowego na rynku.

 • nisko oprocentowane, refinansowania na oświadczenie
 • z uproszczoną procedurą , bez dokumentowania dochodów, bez zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami w ZUS i US
 • najtańsza i najprostsza forma uzyskania gotówki na warunkach taniego kredytu samochodowego
 • możesz wliczyć raty odsetkowych w koszty uzyskania przychodu
 • odzyskujesz gotówkę wydaną na zakup samochodu wpisując jedynie bank jako współwłaściciela. Twój pojazd nie musi być ubezpieczony w zakresie AC ( przy kredycie do 25 tys.).

Poradnik Leasingowy

 1. skutki podatkowo-finansowe – sprawdzamy ile można zyskać na zwrocie VAT oraz amortyzacji i porównujemy korzyści dla firmy w przypadku leasingu z korzyściami jakie można uzyskać w przypadku kredytu
 2. wymagania dokumentowe – porównujemy jakie dokumenty są wymagane, jak szybko możemy otrzymać decyzję, jak długo musimy czekać na podpisanie umowy
 3. wymagany wkład własny – sprawdzamy jaką część inwestycji musimy sfinansować z własnych środków
 4. skutki formalno-prawne – porównujemy do kogo będzie należeć zakupiony przedmiot, jaki jest sposób rozwiązania lub cesji umowy, jakiego rodzaju zabezpieczenia będą wymagane.
 • oszczędzasz na podatku dochodowym. Faktyczne koszty poniesione przez Ciebie w okresie finansowania są mniejsze w przypadku leasingu niż kredytu, ale pamiętaj!

Polisa ubezpieczeniowa jest o ok. 30% droższa co w perspektywie lat i całościowego kosztu finansowania może być argumentem przeciw leasingowi.

 • wykup traktowany jest jako zakup inwestycyjny. Wliczasz go również w koszty uzyskania przychodu jeśli cena zakupu jest niższa niż 3 500 zł netto, w przeciwnym wypadku korzystający (leasingobiorca) wprowadza zakupiony przedmiot do ewidencji środków trwałych i dokonuje jego amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Firma leasingowa nie ma interesu w skracaniu umowy leasingu. Wobec tego leasingodawcy stosują chwyty zniechęcające do takich ruchów; oczywiście są to chwyty finansowe.

Jakie opłaty poniesiesz próbując skrócić umowę leasingową?

 • zostanie Ci naliczona opłata manipulacyjna. W zależności od finansującego, jej wysokość bywa bardzo różna – jednak średnia rynkowa wynosi około 500 złotych netto. Jeżeli skrócenie okresu leasingu miałoby być jednocześnie połączone z zakończeniem umowy i wykupem przedmiotu, to opłaty są jeszcze wyższe – średnio prawie 900 złotych.
 • Leasingodawcy przeważnie pomniejszają pozostałe do spłaty oprocentowanie leasingu jedynie o Wibor. Innymi słowy – jeżeli zawarłeś umowę na 48 miesięcy i w pewnym momencie chcesz skrócić okres leasingu do 36 miesięcy, to będziesz musiał w tym krótszym okresie spłacić nie tylko kapitał i odsetki za okres 3 lat, ale także marżę leasingodawcy (odsetki pomniejszone o Wibor lub nawet nie) za okres tego 1 roku, o który umowa została skrócona.
Opłaty manipulacyjne za omawiany zabieg są bardzo zróżnicowane, jednak w przypadku kiedy do zakończenia umowy zostało jeszcze wiele miesięcy, średnio-rynkowa opłata wynosi niespełna 500 złotych netto.

Drożej będzie jeżeli leasingobiorca nie zdecyduje się na wykup, tylko będzie chciał wydłużyć umowę po zakończeniu jej podstawowego okresu – tu opłata wynosi średnio ponad 600 zł, przy czym są firmy leasingowe, które potrafią sobie życzyć kwot przekraczających nawet 1000 zł.

Kiedy wydłużenie okresu nie jest możliwe?

Finansujący może nie wydłużyć Ci okresu umowy. Kiedy? Z reguły wtedy kiedy przedmiot leasingu jest już dość stary. Z kwitkiem mogą zostać odprawieni również przedsiębiorcy, którzy dotychczas mieli poważne opóźnienia w płatnościach rat leasingu.

Stawka amortyzacji a minimalny okres leasingu

Stawka amortyzacji Środki trwałe Minimalny możliwy okres leasingu
20% Samochody osobowe i dostawcze, samochody ciężarowe, autobusy, motocykle, niektóre maszyny i urządzenia 2 lata
18% Niektóre środki transportu, niektóre maszyny i urządzenia np..: przemysłu energetycznego, górniczego 3 lata
14% Ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, pojazdy specjalne, większość maszyn i urządzeń 3 lata
10% Niektóre maszyny i urządzenia np..: przemysłu hutniczego, do produkcji materiałów budowlanych 4 lata
Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji, która umożliwia Twojej Firmie poszerzenie potencjału produkcyjnego bądź usługowego, bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych. Dzięki temu możesz wykorzystać środki własne na inne cele.

Leasing jest umową  cywilnoprawną,  na mocy której finansujący, będący właścicielem środka trwałego (np. Fundusz Leasingowy), przekazuje go w użytkowanie korzystającemu, w zamian za z góry określone opłaty (raty leasingowe).

Leasing umożliwia dostęp do dóbr inwestycyjnych nie poprzez zakup, lecz na zasadzie odpłatnego użytkowania z możliwością wykupu.

Umowa leasingu zapewnia Ci:

 • korzystanie z należnych Leasingobiorcy odpisów podatkowych. Wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu. Oczywiście przez okres trwania umowy przedmiot leasingu stanowi własność finansującego (leasingodawcy) i jest zaliczany do składników jego majątku. Finansujący dokonuje odpisów amortyzacyjnych, ale:

po zakończeniu umowy leasingu możesz:

 • skorzystać z prawa pierwokupu za cenę równą wartości końcowej określonej w umowie
 • zwrócić przedmiot leasingu finansującemu (leasingodawcy).
UJĘCIE PODATKOWE UJĘCIE RACHUNKOWE
Kosztem uzyskania przychodu u Korzystającego jest CAŁA RATA LEASINGOWA. Kosztem u Korzystającego jest CZĘŚĆ ODSETKOWA RATY LEASINGOWEJ, a także ODPISY AMORTYZACYJNE.
Amortyzacja przedmiotu leasingu jest dokonywana przez FINANSUJĄCEGO. Korzystający ma obowiązek wykazania przedmiotu leasingu w MAJĄTKU TRWAŁYM, mimo iż to Finansujący posiada przedmiot leasingu w swojej ewidencji środków trwałych i go amortyzuje.
Leasing operacyjny

Czynsze leasingowe stanowią tu w całości koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy, a leasingowany przedmiot pozostaje w okresie obowiązywania umowy własnością leasingodawcy; na nim też spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego przedmiotu z leasingodawcy na leasingobiorcę.

Transakcje realizowane w tej formie muszą łącznie spełniać trzy warunki:

 • umowa musi być zawarta na czas określony,
 • okres umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji,
 • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Leasing finansowy

Jedynie część odsetkowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy; po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego przedmiotu z leasingodawcy na leasingobiorcę. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca, traktując opłaty jako inwestycje w cudze środki. W okresie trwania umowy leasingowej następuje spłata całkowitej wartości leasingowanego przedmiotu.

Transakcje realizowane w tej formie muszą łącznie spełniać trzy warunki:

 • umowa musi być zawarta na czas określony,
 • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego,
 • umowa musi zawierać postanowienie o prawie Korzystającego do dokonywania odpisów amortyzacji.

Leasing zwrotny

Korzystający np. z maszyny produkcyjnej, jest jej właścicielem i zbywa ją leasingodawcy za ustaloną cenę, aby następnie otrzymać ją do korzystania z tytułu leasingu i używać jej w zamian za płacone raty leasingowe. Leasing zwrotny zapewnia korzystającemu używanie maszyny produkcyjnej i jednocześnie zapewnia uzyskanie środków finansowych zapewniających np. możliwości inwestycyjne, poprawę płynności finansowej.

Leasing konsumencki
Zwany jest także leasingiem prywatnym. Ten rodzaj finansowania przeznaczony jest dla osób indywidualnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W Polsce leasing konsumencki stawia dopiero swoje pierwsze kroki i nie jest na razie szczególnie popularny. Jeżeli już, to oferta dotyczy głównie finansowania nowych samochodów osobowych. W ramach finansowania dla osób prywatnych możemy spotkać się z ofertą leasingu z opcją wykupu oraz bez wykupu. Ta druga odmiana robi ostatnio coraz większą karierę pod hasłem “auta na abonament”.

Leasing operacyjny – wystarczy do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć poniższe wydatki:

 • czynsz inicjalny
 • raty leasingowe
 • opłaty manipulacyjne
 • prowizje
 • koszty użytkowania przedmiotu leasingu (np. konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie).

Leasing finansowy –  tu również istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu np.:

 • rat leasingowych ( jedynie w części odsetkowej)
 • odpisów amortyzacyjnych (dokonywane są według stawek podatkowych przewidzianych dla danego przedmiotu)
 • kosztów użytkowania przedmiotu leasingu (np. konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.).
Leasing finansowy dopuszcza możliwość wcześniejszej spłaty. Inaczej jest w przypadku leasingu operacyjnego, w którym użytkownik pojazdu wlicza raty w koszty. Wówczas minimalny okres trwania umowy nie może być dłuższy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji. Po upływie tego okresu można podjąć próbę wcześniejszej spłaty na zasadzie porozumienia stron. Pamiętać jednak należy o konieczności zapłaty pozostałych do końca rat leasingowych i opłat w tym wykupu.

Można także spróbować scedować umowę na innego użytkownika. Zaletą cesji umowy leasingu operacyjnego jest to, że nie musimy czekać do zakończenia 40% okresu amortyzacji wyleasingowanego przedmiotu. Możemy to zrobić wcześniej bez ponoszenia przykrych konsekwencji podatkowych. Warunkiem jednak jest przejęcie przez cesjonariusza umowy na dotychczasowych warunkach, czyli bez zmian co do wysokości raty czy harmonogramu spłat. W przeciwnym razie umowa zostanie potraktowana jako nowa, co będzie już dużo mniej korzystne zarówno dla cesjonariusza jak i cedenta.

Wcześniejszy wykup

 • Leasing operacyjny – wcześniejszego wykupu dokonać można po upływie minimum 24 miesięcy. Wymagają tego przepisy podatkowe. Wówczas należy wpłacić pozostałe raty pomniejszone o marżę, opłaty za wykup i koszty dodatkowe określone w OWUL.
 • Leasing finansowy – minimalny czas trwania to miesiąc, jednak z reguły firmy przyjmują okres sześciu miesięcy. Po tym czasie można spłacić resztę rat.
Zalety Wady
brak konieczności angażowania własnych środków finansowych wyższe ubezpieczenie (średnio o ok.30% względem polis kredytowych)
możliwość wliczenia raty w koszty prowadzenia działalności finansujący nie ma obowiązku naprawiania samochodu
samochód w leasingu nie jest środkiem trwałym, więc nie wpływa na osłabienie zdolności kredytowej finansujący nie ponosi odpowiedzialności za przydatność przedmiotu do użytku
z oferty skorzystać może każdy, bez względu na poziom zysków (finansujący nie sprawdza zdolności kredytowej przedsiębiorcy) zaleganie z ratami może grozić poważnymi konsekwencjami (np. rozwiązaniem umowy przez finansującego)
ostatecznie samochód spłacony w tej formie wychodzi niewiele drożej niż zakupiony w salonie utrata samochodu nie zwalnia z płacenia rat

Poradnik Ubezpieczeniowy

Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika to ubezpieczenie wynikające z zarobkowego przewozu drogowego towarów. Jak zapewne wiesz jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale często to tylko teoria, bowiem klienci firm przewozowych stawiają za wymóg we wzajemnej współpracy, posiadanie takiego ubezpieczenia.

Cena polisy OCP a zakres ubezpieczenia

 • Włączenie towarów, które mogą być przewożone w czasie trwania ubezpieczenia (np. elektronika, AGD lub kawa) – należy pamiętać, że polisa obowiązuje przez rok, a asortyment może ulec zmianie.
 • Wprowadzenie do polis kwotowych nie procentowych franszyz redukcyjnych. Przy dużej szkodzie franszyza procentowa może być dla Ciebie dużym obciążeniem.
 • Włączenie zakresu ochrony o rażące niedbalstwo.
 • Odpowiednio wysoka suma gwarancyjna co zmniejszy ryzyko pokrywania szkód z własnej kieszeni w przypadku szkody przekraczającej sumę gwarancyjną.

Nie zaprzeczysz, że cena jest kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wykupieniu danej polisy. Negocjuj stawki, ale nie zapominaj sprawdzić czy ubezpieczenie pokrywa optymalnie odpowiedzialność cywilną ciebie jako przewoźnika wynikającą z faktu prowadzenia działalności transportowej.

Przewoźnicy często wychodzą z błędnego założenia, że OCP daje im tylko przepustkę do otrzymywania zleceń transportowych, stąd nacisk na jak najniższą cenę. Otóż nic bardziej mylnego.

Co wpływa na koszt polisy OCP?

Polisy OCP to tzw. polisy obrotowe, a więc ich cena zależy od osiąganych przychodów. Decydujący wpływ na ich cenę ma jednak zakres ubezpieczenia, który z niej wynika.

Poniżej kilka ważnych aspektów, które na pewno poprawią bezpieczeństwo przewoźnika, ale i podwyższą koszt polisy.

 • Włączenie towarów, które mogą być przewożone w czasie trwania ubezpieczenia (np. elektronika, AGD lub kawa) – należy pamiętać, że polisa obowiązuje przez rok, a asortyment może ulec zmianie.
 • Wprowadzenie do polis kwotowych nie procentowych franszyz redukcyjnych. Przy dużej szkodzie franszyza procentowa może być dla Ciebie dużym obciążeniem.
 • Włączenie zakresu ochrony o rażące niedbalstwo.
 • Odpowiednio wysoka suma gwarancyjna co zmniejszy ryzyko pokrywania szkód z własnej kieszeni w przypadku szkody przekraczającej sumę gwarancyjną.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to niezwykle ważne ubezpieczenie, o którym każdy dobry agent wspomni klientowi przy ubezpieczaniu nieruchomości.

Jeżeli opłacisz dodatkową składkę, towarzystwo obejmie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i osób bliskich wspólnie z Tobą zamieszkujących za szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez osoby trzecie.

Na czym polegają szkody osobowe i rzeczowe?

 • Szkoda osobowa – szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia osoby trzeciej.
 • Szkoda rzeczowa – szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie jakiegokolwiek przedmiotu materialnego osoby trzeciej.

Jak działa ubezpieczenie OC z tytułu użytkowania nieruchomości?

Spójrzmy na  przykład:

Pewnego dnia pęka wężyk od pralki w Twoim mieszkaniu i zalewa Ci mieszkanie – w tej sytuacji towarzystwo zwróci za szkody z tytułu ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, które wykupiłeś. Jeżeli to samo zalanie wyrządzi jednocześnie szkody u Twoich sąsiadów, to towarzystwo zwróci za szkody w ich mieszkaniu /ach/ z Twojego OC – oczywiście jeżeli wykupiłeś takie ryzyko. W przeciwnym razie, będziesz musiał pokryć koszty naprawienia szkody z własnej kieszeni, nawet jeżeli sąsiad posiada ubezpieczenie mieszkania.

Mechanizm jest następujący:

 • Zalanie nastąpiło z Twojego mieszkania.
 • Sąsiad zgłasza szkodę do swojego ubezpieczyciela.
 • Sąsiad otrzymuje odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela.
 • Skoro nie masz ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, ubezpieczyciel sąsiada zwraca się do Ciebie z regresem o zwrot wypłaconego sąsiadowi odszkodowania.

Kogo chroni ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym chroni ubezpieczonego, z tytułu posiadania i używania mienia na terenie posesji. Jeśli z Twojego parapetu spadnie przysłowiowa doniczka i wyrządzi szkodę osobie trzeciej (uszkodzi mienie lub zdrowie), to Towarzystwo wypłaci tej osobie odszkodowanie z Twojego OC. Towarzystwo odpowiada również za szkody wyrządzone przez bliskich wspólnie zamieszkujących z ubezpieczonym oraz pomoc domową (nianię, opiekunkę osoby starszej) zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

OC w życiu prywatnym chroni również w razie szkody spowodowanej osobie trzeciej przez dziecko pozostające pod naszą opieką, podczas rekreacyjnego

uprawiania przez nas sportu czy kiedy uczestniczymy w ruchu drogowym w

charakterze pieszego, itp.

Dobrze jest zapytać o zakres terytorialny naszego OC. Z reguły ochrona obejmuje Polskę oraz UE, ale możemy je poszerzyć za dodatkową składką jeśli np. wyjeżdżamy poza ten obszar.

Jak ustalić sumę gwarancyjną, o którą wnioskujemy w OC prywatnym?

Zasada jest prosta: im wyżej mieszkamy, im więcej mamy potencjalnych sąsiadów i im zamożniejsi są ci sąsiedzi, tym wyższa powinna być wybrana suma gwarancyjna.

Ryzyko posiadania i użytkowania domu

W przypadku domów, istnieje dodatkowo ryzyko wynikające z posiadania i użytkowania domu:

– przechodzeń może poślizgnąć się na nie odśnieżonym chodniku

– może coś spaść z dachu

– wiatr może przewrócić na sąsiednią posesję nasze drzewo i np. uszkodzić sąsiadowi samochód.

Na ubezpieczonym spoczywa obowiązek utrzymania w dobrym stanie chodnika, dachu i drzewa. Jeżeli poszkodowany sąsiad wskaże, że ubezpieczony nie dołożył niezbędnych starań, i nie sprzątał chodnika, nie naprawiał dachu i nie konserwował drzew, w wyniku czego, on doznał krzywdy, nie będzie to przypadek losowy, a delikt (wina ubezpieczonego), od którego sąsiad może żądać naprawy szkody.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze – kto mu podlega?

Zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Obowiązek ten nie dotyczy firm zajmujących się działalnością rolniczą typu: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne czy Spółdzielnie Kółek Rolniczych, spółek z o.o., spółek akcyjnych ani innego typu agrofirm.

Posiadanie ubezpieczenia – korzyść czy strata?

Z jednej strony ustawa mówi o obowiązku, z drugiej strony nikt nie egzekwuje tego prawa. Kary za brak polis obowiązkowych wedle ustawy powinny nakładać jednostki samorządowe. Tym zależy jednak na utrzymaniu swojego elektoratu, więc sankcji na nieubezpieczonych rolników nie nakładają. Rolnicy z kolei są zadowoleni, bo nie płacą składki. Warto się jednak zastanowić, kto tak naprawdę traci, a kto zyskuje w tym przypadku.

Brak zabezpieczenia majątku w przypadku szkody może spowodować znaczne straty, czasem i całego dorobku rolnika. Ciągłe zmiany klimatyczne powodują wzrost częstotliwości występowania zdarzeń losowych, takich jak powódź czy huragan.

Odpowiedzialność cywilna rolnika

OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy samego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia przez rolnika działalności. Trzeba podkreślić, że osobą trzecią nie są członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika.

Odpowiedzialność cywilna rolnika polega na wypłacie odszkodowania w związku z wyrządzeniem szkody z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Szkody mogą powodować śmierć, rozstrój zdrowia bądź też utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej. Krótko mówiąc – rolnik wykupuje OC po to, aby z własnej kieszeni nie musiał wypłacać pieniędzy za szkody wyrządzone osobom trzecim np. sąsiadowi, któremu zniszczy opryskami uprawy podczas zabiegów agrotechnicznych prowadzonych przy granicy pól.

OC rolnika obejmuje również pojazdy wolnobieżne w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, czyli np. kombajny rolnicze, w związku z ruchem tych pojazdów i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa. Rolnik nie musi na pojazdy wolnobieżne wykupywać dodatkowej polisy OC komunikacyjnego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to jednostka, która wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu gdy np. sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia. To również Fundusz, który za brak obowiązkowego OC karze kierowców wysokimi opłatami karnymi.

Kiedy możemy zwrócić się o odszkodowanie do UFG?

Generalnie możesz to zrobić w dwóch sytuacjach:

 • sprawca wypadku nie wykupił OC (żaden ubezpieczyciel nie wypłaci więc odszkodowania za spowodowaną przez niego szkodę),
 • sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia (nie znamy więc jego numeru polisy OC).

Co zrobić żeby UFG wypłaciło Ci odszkodowanie?

Wystarczy, że zgłosisz się do UFG za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela, który sprzedaje OC. Pamiętaj, że żadne towarzystwo nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia.

Wybrane przez nas towarzystwo przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne. Jemu też przekazujesz wszystkie potrzebne dokumenty. Towarzystwo przesyła dane do UFG, który ma 30 dni na wydanie decyzji, licząc od daty otrzymania aktu szkody.

Jeżeli wyjaśnienie niezbędnych okoliczności nie będzie możliwe w tym terminie, UFG powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od daty ustalenia wszystkich ważnych faktów. Bezsporna część świadczenia powinna zostać jednak wypłacona w ciągu pierwszych 30 dni.

Ważne! Jeśli sprawca wypadku jest nieubezpieczonym cudzoziemcem, UFG wypłaci odszkodowanie tylko poszkodowanym w wypadku obywatelom polskim.

Czy posiadanie AC wpływa na wysokość odszkodowania otrzymanego z UFG?

Jeżeli zgłaszamy szkodę w mieniu, czyli np. uszkodzenie samochodu, musimy także zaznaczyć, czy posiadamy dobrowolne ubezpieczenie AC. Jeśli tak, to właśnie z tej polisy zostanie wypłacone nam odszkodowanie. Czy to oznacza, że nie otrzymamy nic z UFG?

Nie, UFG zrekompensuje nam dodatkowe koszty, czyli:

 • zniżki utracone na AC
 • oraz koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku.

Dzięki temu fakt, że towarzystwo wypłaciło nam pieniądze z AC, nie będzie miał wpływu na naszą historię ubezpieczeniową.

Jak kontaktować się z UFG?

Poniżej podajemy adresy skrzynek e-mailowych, pod które należy pisać w sprawie:

 • opłaty karnej za brak OC: oplaty@ufg.pl
 • wypłaty świadczeń za szkody spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców: odszkodowania@ufg.pl
 • zwrotu wypłaconych odszkodowań przez nieubezpieczonych sprawców wypadków (regresu): regresy@ufg.pl
 • centralnej bazy danych polis OC i AC: oi@ufg.pl
 • w pozostałych sprawach: ufg@ufg.pl

Tel.: +48 22 53 96 100

Dane teleadresowe UFG:

 1. Płocka 9/11
  01-231 Warszawa
  Centrum Obsługi Klienta działa od 8:00 do 17:00 (w dni powszednie)
Nazwa ubezpieczyciela Mail Poczta Online Osobiście
Allianz
komunikacja@allianz.pl
Departament Obsługi Klienta ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa
w dowolnej placówce
Aviva
kontakt@aviva.pl (polisy kupione przez Internet lub telefon)
bok@aviva.pl (polisy kupione u agenta lub w placówce)
Biuro Obsługi Klienta ul. Domaniewska 44 02-672 Warszawa
Axa Direct
wypowiedzenia@axadirect.pl
ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa
w dowolnej placówce
Benefia
wypowiedzenia@benefia.pl
Al. Jerozolimskie 16 202-342 Warszawa
Compensa
centrala@compensa.pl
Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa
Concordia
office@concordiaubezpieczenia.pl
ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań
Ergo Hestia
poczta@ergohestia.pl
ul. Hestii 1 81-731 Sopot
w dowolnej placówce
Generali
centrumklienta@generali.pl
Departament Sprzedaży Bezpośredniej ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa
Gothaer
kontakt@gothaer.pl
ul. Wołoska 22 A 02-675 Warszawa
HDI
ul. Łagiewnicka 33A 30-417 Kraków lub ul. Zabrska 10 40-083 Katowice
InterRisk
korespondencja@interrisk.pl
ul. Ludwika Rydygiera 21A 01-793 Warszawa
w dowolnej placówce
Liberty Ubezpieczenia
bok@lu.pl
ul. Chocimska 17 00-791 Warszawa
Link4
bok@link4.pl
ul. Postępu 15 02-676 Warszawa
w dowolnej placówce
mBank
bok@breubezpieczenia.pl
AXA TUiR S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa
MTU
kontakt@mtu.pl
ul. Hestii 1 81-731 Sopot
Proama
doradcy@proama.pl
Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama ul. Szeligowskiego 6 20-883 Lublin
PZU
kontakt@pzu.pl
Contact Center Grupy PZU ul. Postępu 18a 02-676 Warszawa
w dowolnej placówce
TUW TUZ
centrala@tuz.pl
ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa
UNIQA
centrala@uniqa.pl
ul. Gdańska 132 90-520 Łódź
w dowolnej placówce
Warta
wypowiedzeniaOC@warta.pl
ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa
w dowolnej placówce
Skonsultuj i ustal ze swoim ubezpieczycielem następujące kwestie:

 • Sumę ubezpieczenia zgodną z faktyczną wartością Twojego pojazdu. Niższa suma ubezpieczenia to niższe odszkodowanie dla Ciebie.
 • Nie pomniejszana suma ubezpieczenia. Oznacza to, że jeśli poniosłeś szkodę w trakcie obowiązywania polisy AC i w tym czasie wartość Twojego samochodu spadła, ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie licząc wartość pojazdu taką jak w dniu zawarcia polisy. Parametr obligatoryjny przy polisach pojazdów leasingowanych.
 • Wariant serwisowy. Oznacza likwidację szkody bezgotówkowo i najczęściej w Autoryzowanej Stacji Obsługi. Nie będziesz miał wówczas problemów z wyceną szkody wg tabel likwidacyjnych ubezpieczyciela i nie spotkasz się z nierynkową wyceną naprawy auta. To warsztat przygotuje kosztorys, który będzie niepodważalny dla ubezpieczyciela i przywróci stan Twojego auta do tego sprzed zdarzenia. Wariant warsztatowy spowoduje wzrost składki AC, ale nie warto na nim oszczędzać.
 • Wariant kosztorysowy likwidacji szkody jest najczęściej wykorzystywany przez ubezpieczyciela do rażącego zaniżenia odszkodowania poprzez zastosowanie dużo tańszych zamienników części i zaniżonych stawek roboczogodziny. Jest praktycznie niemożliwym aby w wariancie kosztorysowym uzyskać kwotę odszkodowania równą rynkowej wartości szkody bez sporu sądowego z ubezpieczycielem.
 • Udział własny. Może być kwotowy wyrażony w złotych lub procentowy. Wybierz jak najniższy. Udział własny określa jaką kwotę z odszkodowania potrąci Ci ubezpieczyciel wypłacając odszkodowanie. Przykład: udział własny w wysokości 2000 zł, przy wgnieceniu zderzaka, którego naprawę wyceni warsztat na 1800 zł, spowoduje, że ubezpieczyciel nie wypłaci Ci nic, a Ty całość naprawy pokryjesz ze swojej kieszeni. Jeśli naprawa wyceniona byłaby na 2200 zł to dostaniesz tylko 200 zł od ubezpieczyciela.
 • Franszyza integralna. Wybierz 0 lub 0%. Franszyza to wartość szkody do wysokości której ubezpieczyciel nie podejmie się likwidacji szkody. Przykład: Masz franszyzę integralną w wysokości 500 zł. Skradziono Ci lusterko, którego wartość wynosi 450 zł. Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania ze względu na franszyzę. Jeśli lusterko warte jest 550 zł i masz 0% lub 0zł udział własny, ubezpieczyciel wypłaca całe 550 zł. Wprowadzenie franszyzy do ubezpieczenia może być opłacalne dla osób (niższa składka), które i tak nie będą chciały zwracać się do ubezpieczyciela z małymi kwotami szkód, ze względu na utratę zniżek.
 • Ryzyko kradzieży. Wielu ubezpieczycieli traktuje kradzież jako ryzyko wymagające oddzielnej ochrony. Posiadanie ubezpieczenia AC nie oznacza, że polisa zawiera ryzyko kradzieży. Sprawdź w warunkach ubezpieczenia czy na pewno Twoja polisa chroni Cię przed kradzieżą auta. To ryzyko powinno bezwzględnie znaleźć się w Twojej polisie.
Gwarancje ubezpieczeniowe to produkt dedykowany wszystkim przedsiębiorcom, którzy zawierają umowy, również w trybie przetargów, wymagające wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Zakłady ubezpieczeń oferują obecnie:

 • gwarancje finansowe zapłaty wadium
 • gwarancje należytego wykonania umowy
 • gwarancje usunięcia wad i usterek.

Gwarancja ubezpieczeniowa to skuteczna alternatywna dla zabezpieczenia zobowiązań wykonawcy w postaci gotówki wpłacanej zamawiającemu.

Dodatkową, często wymaganą przez Zamawiających usługą jest ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem, a także z wykonywaniem konkretnego kontraktu.

Dla tych przedsiębiorców, którzy chcą szczególnie zadbać o swój interes majątkowy, oferowane jest coraz popularniejsze ubezpieczenie członków zarządu spółki kapitałowej, dzięki któremu prezesi i inni zarządzający mogą czuć się bardziej komfortowo i nie obawiać się konsekwencji wynikających z roszczeń, kiedy odpowiedzialność członków zarządu staje się źródłem roszczenia.

Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe?

– wypełniony wniosek o umowę,

– deklaracja majątku prywatnego,

– dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata

– wyciąg z KRS,

– decyzja o nadaniu numeru statystycznego REGON,

– zaświadczenie z US, ZUS,

– opinia bankowa,

– wykaz realizowanych kontraktów,

– referencje.

Ubezpieczenie kabotażowe bywa dla przewoźników jednym z najmniej przejrzystych ubezpieczeń, co jednak nie zmienia faktu, że wielu przedsiębiorców takowe musi mieć wykupione.

Po pierwsze nie jest to ubezpieczenie samodzielne, a jedynie dodatkowe do ubezpieczenia międzynarodowego OCP. W większości krajów kabotaż nie jest obowiązkowy; wyjątek stanowi rynek niemiecki i francuski.  Kabotaż to nic innego jak obowiązek ubezpieczenia tych przewoźników, którzy przewożą towary na  terenie jednego państwa (tzw. mały kabotaż)  lub też pomiędzy dwoma państwami Niemcy – Francja (duży kabotaż). Firma transportowa wykonująca te usługi nie ma siedziby ani oddziału w państwie wykonywania transportu.

Kabotaż warto ubezpieczyć w przypadku dokonywania regularnych przewozów. Jeśli działalność będzie ograniczała się do kilku transportów w ciągu roku – opłacenie pełnego ubezpieczenia może okazać się nieopłacalne. Nie martw się. Wielu ubezpieczycieli oferuje zakup kabotażu w niskich cenach na konkretnej trasie lub w ograniczonych ramach czasowych.

Zważywszy na fakt, iż wyłączenia odpowiedzialności i sumy gwarancyjne w kabotażu w kilku krajach są ustalone ustawowo – dobrze sprawdź i zweryfikuj te minimalne progi. Skorzystaj z pomocy doświadczonego agenta i zaufaj własnym.

Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie kabotażowym >3,5 T

Polscy przewoźnicy najchętniej wykonują transport kabotażowy na terenie Niemiec i Francji, dlatego warto przyjrzeć się szczegółowym regulacjom w tych krajach.

Kabotaż w Niemczech a odpowiedzialność przewoźnika

Tu sprawa jest prosta albowiem transport pojazdami o DMC poniżej 3,5 tony nie ma żadnych szczególnych regulacji. Przepisy prawa Niemiec nakładają obowiązek posiadania odpowiedniej polisy przy przewozach większymi ciężarówkami.

Kabotaż we Francji a odpowiedzialność przewoźnika

Przepisy francuskie uzależniają zakres odpowiedzialności przewoźnika wyłącznie od wagi przesyłki:

 • przesyłki o wadze do 3 ton – 23 euro (około 20 SDR) za 1 kg wagi brutto, nie więcej niż 750 euro (około 665 SDR) za 1 paletę
 • przesyłki o wadze 3 tony i więcej – 14 euro (około 12 SDR) za 1 kg wagi brutto, nie więcej niż 2.300 euro (około 2 tys. SDR) za 1 tonę
 • odpowiedzialność za szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie – do wysokości przewoźnego.

Przepisy francuskie nie narzucają na przewoźników konieczności posiadania polisy OCP o określonej sumie gwarancyjnej. Nie rozróżniają też w tej kwestii pojazdów o DMC poniżej i powyżej 3,5 tony.

OCP kabotażowe do 3,5 tony – konieczność czy zbędny wydatek?

Jak wynika z przedstawionych wyżej przykładów, nie każdy kraj członkowski będzie wymagał od przewoźnika zajmującego się kabotażem specjalnej polisy OCP. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku braku takiego ubezpieczenia, każdą szkodę właściciel firmy transportowej będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Biorąc pod uwagę zakres odpowiedzialności np. w Niemczech, przedsięwzięcie takie może okazać się bardzo kosztowne. Właśnie dlatego zaleca się wykupienie dobrze dobranego OCP kabotażowego, obejmującego zakres odpowiedzialności na terenie danego państwa członkowskiego.

Kabotaż – krótki przewodnik dla przewoźników

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych:

 • kabotaż musi odbyć w ramach realizacji transportu międzynarodowego
 • przewóz kabotażowy może wykonywać przewoźnik, który posiada licencję wspólnotową (a jeżeli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, musi posiadać świadectwo kierowcy)
 • kabotaż można wykonać wyłącznie tym samym środkiem transportu, który uczestniczy w ruchu międzynarodowym.

Kabotaż po wyładunku na terenie państwa

Jeżeli przewoźnik wykonuje kabotaż na terenie państwa, które stanowiło miejsce przeznaczenia wykonywanego przewozu międzynarodowego, ma prawo do 3 takich operacji. Co ważne, każdy list przewozowy traktuje się tu jako jeden kabotaż. Inne ważne ograniczenie to termin – przewozy te muszą mieć miejsce w ciągu 7 dni od dnia wyładowania towaru stanowiącego przedmiot transportu międzynarodowego.

Wjazd bez ładunku do państwa członkowskiego

Możliwa jest również sytuacja, kiedy to przewoźnik realizujący transport międzynarodowy wjeżdża do danego państwa „na pusto”. W takim wypadku na terenie tego kraju może on wykonać jeden przewóz kabotażowy w ciągu 3 dni od dnia wjazdu do tego państwa.

Pamiętaj, że gdy wypowiadasz umowę OC, musisz bezzwłocznie zawrzeć nową. Nie może być ani jednego dnia, w którym Twoje auto pozostaje bez ubezpieczenia. Za brak polisy możesz zapłacić wysoką karę.

Organ, który stwierdzi u Ciebie brak ważnego OC (policja, straż graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego), przekieruje sprawę do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), który nałoży na Ciebie opłatę.

KARY ZA BRAK OC W 2017 ROKU

Przerwa w ciągłości ubezpieczenia samochód osobowy samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy inny pojazd (np. motocykl lub motorower)
kara za brak OC powyżej 14 dni (ukarany kierowca płaci 100% stawki) 4000 zł 6000 zł 670 zł
kara za brak OC od 4 do 14 dni (ukarany kierowca płaci 50% stawki) 2000 zł 3000 zł 340 zł
kara za brak OC do 3 dni (ukarany kierowca płaci 20% stawki) 800 zł 1200 zł 130 zł

Jeżeli pojazd pozostawał bez ważnego OC do 3 dni – płaci się 20% kwoty określonej powyżej. Jeśli jest to okres do 2 tygodni, kara wynosi 50% kwoty określonej powyżej. Jeżeli natomiast jest to okres powyżej 14 dni, trzeba zapłacić całość kwoty określonej powyżej.

Nie tylko kary finansowe powinny Cię stymulować do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jeżeli spowodujesz wypadek bez ważnej polisy, będziesz musiał uiścić całość sumy odszkodowania na rzecz pokrzywdzonej osoby. Często są to kwoty przyprawiające o zawrót głowy.

 1. Koszty leczenia – leczenie i hospitalizacja

Na terenie Europy, czyli tam gdzie honorowane są uprawnienia wynikające z posiadania EKUZ, bezpieczna suma gwarantowana to 20 000 euro. Jeżeli zamierzasz opuścić Stary Kontynent, to suma ta powinna wynosić minimum 30 000 – 40 000 euro. Jeśli z kolei zamierzasz udać się do kraju, który słynie z niebotycznych kosztów leczenia jak np. USA, Australia czy Kanada, to wówczas najlepszym rozwiązaniem jest polisa z nielimitowanymi kosztami leczenia.

Ważne! Osoby, u których zdiagnozowano trwałe schorzenie, muszą rozszerzyć ochronę o dodatek „choroby przewlekłe” (ubezpieczyciel nalicza dodatkową składkę za wyższe ryzyko), niektóre towarzystwa wymagają tego również od kobiet w ciąży.

 1. NNW – gwarancja odszkodowania w razie wypadków

NNW – w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w którym poniesiesz trwały uszczerbek na zdrowiu (np. złamiesz nogę, rękę, żebro, itp.) otrzymasz odszkodowanie finansowe (w razie śmierci otrzyma je najbliższa rodzina). Odszkodowanie jest wypłacane jako stosowny procent z sumy gwarantowanej (do wyboru jest wiele wariantów, od najmniejszych sum wysokości 5 000 zł aż po kwoty sięgające 100 000 euro).

 1. OC – pokrycie kosztów w razie spowodowania nieumyślnego wypadku

OC w życiu prywatnym daje ochronę nie tyle nam, co naszemu portfelowi. W razie gdy będziemy (my albo nasi podopieczni) nieumyślnymi sprawcami wypadku z udziałem osoby trzeciej lub zniszczymy jej mienie, ewentualne odszkodowanie (o takie może ubiegać się poszkodowany w sądzie) zapłaci za nas ubezpieczyciel – oczywiście do wybranej sumy gwarantowanej.

 1. Bagaż – rekompensata w razie zniszczenia czy kradzieży

Ochrona bagażu – w razie jego zniszczenia, zgubienia lub kradzieży otrzymasz częściową rekompensatę za utracone rzeczy osobiste. Osoby, które planują podróż samolotem mogą dodatkowo ubezpieczyć się od dostarczenia bagażu z opóźnieniem (zagubionego przez linie lotnicze).

 1. Assistance – wsparcie i pomoc w razie nagłych wypadków w podróży

Assistance turystyczny to całodobowa, natychmiastowa pomoc w razie nagłych wypadków w podróży. W ramach tego ubezpieczenia centra pomocy wskażą, gdzie znajduje się najbliższy szpital, placówka medyczna czy lekarz specjalista, a także podpowiedzą, jak tam dotrzeć oraz jakie dokumenty mieć ze sobą. To także organizacja przyjazdu i zakwaterowania osoby towarzyszącej w razie pobytu ubezpieczonego w szpitalu, wyżywienie i zakwaterowanie za granicą w celu powrotu do zdrowia. To również gwarancja wsparcia w załatwieniu wszystkich formalności związanych z powrotem do kraju. Ubezpieczyciel w razie choroby czy śmierci gwarantuje także opiekę nad towarzyszącymi ubezpieczonemu w podróży niepełnoletnimi dziećmi. Niekiedy w ramach assistance medycznego oferowana jest organizacja kontynuacji leczenia na terenie Polski.

 1. Sporty – ochrona dla aktywnych

Jeśli w czasie wyjazdu będziesz uprawiał jakąkolwiek aktywność fizyczną, koniecznie musisz sprawdzić, czy TU nie wymaga od Ciebie rozszerzenia ochrony. Wiele sportów ma status podwyższonego ryzyka lub ekstremalnych. Brak  rozszerzenia  w razie wypadku podczas uprawiania aktywności wymienionej na liście ryzykownych sportów, będzie skutkował odmową pokrycia kosztów leczenia i niewypłaceniem odszkodowania za nieszczęśliwy wypadek.

W przypadku takich aktywności jak np. wycieczki górskie, jazda na nartach, rejsy na morzach, wyprawy do dżungli itp. koniecznie zadbaj o takie ubezpieczenie na wakacje, które zapewni Ci pokrycie kosztów ratownictwa (te za granicą są w 100% płatne przez osobę poszkodowaną). Warto ochroną objąć również sprzęt sportowy (przed kradzieżą, zgubieniem lub zniszczeniem).

 1. Ratownictwo – zapewnienie zwrotu kosztów w razie akcji ratowniczej

Ratownictwo – zapewnia pokrycie kosztów akcji ratowniczych, np. na morzu czy w górach. Ubezpieczyciel sfinansuje transport śmigłowcem ratowniczym i działania wykwalifikowanych służb. Koszty ratownictwa zalecane są zwłaszcza osobom, które planują uprawianie aktywności fizycznych na otwartym terenie – w górach, na morzu, w dżunglach i opuszczonych miejscach.

Partnerzy biznesowi