W związku z podwyżką cen ubezpieczeń na rynku pojawili się potencjalni klienci szukający oszczędności poprzez zakup polis krótkoterminowych.  Kto może zawrzeć taką polisę? Poniżej krótkie przypomnienie w pigułce.

 

Ubezpieczenie OC na 30 dni mogą nabyć:

  1. Komisy i salony samochodowe, czyli firmy prowadzące działalność gospodarczą polegającą na handlu pojazdami lub podmioty     pośredniczące w takich transakcjach,
  2. Osoby posiadające pojazd zarejestrowany na okres czasowy (pozwolenie czasowe),
  3. Właściciel posiadający pojazd zarejestrowany za granicą nie posiadający umowy ubezpieczenia OC bądź Zielonej    Karty będąc na terytorium RP; lub jeśli w  czasie przebywania w Polsce samochodu zarejestrowanego za granicą straci na ważności umowa ubezpieczenia lub Zielona Karta,
  4. Właściciel pojazdów zabytkowych i historycznych zgodnie z określeniem pojazdu wg prawa,
  5. Posiadacze pojazdów wolnobieżnych, z wykluczeniem pojazdów tego typu będących własnością rolników i użytkowanych w związku z pracą  na gospodarstwie. Rolnicy posiadający pojazdy wolnobieżne nieużytkowane w gospodarstwie mogą zawrzeć  krótkoterminową umowę OC, ale na okres nie krótszy niż 3 miesiące.

Pamiętajmy, że w myśl art.28 Ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach  – umów ubezpieczeń zawartych na mniej niż rok nie trzeba wypowiadać. Jeśli kupujemy OC na 30 dni po tym okresie nie zostanie nam ono automatycznie przedłużone. Należy o tym pamiętać, aby uniknąć konsekwencji braku ubezpieczenia OC.