Ubezpieczenie turystyczne to szeroki zakres ochrony podczas podróży zagranicznej, krajowej oraz pozostawionego mienia.

 • Koszty leczenia
  Pokrycie kosztów wizyty lekarza lub pobytu w szpitalu w przypadku nagłych zachorowań, bądź nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży zagranicznych.
 • NNW
  Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu za granicą – w tym również trwałe kalectwo oraz śmierć.
 • OC
  Chroni Cię przed skutkami finansowymi za szkody wyrządzone na mieniu bądź osobom trzecim np. podczas uprawniania sportu (jazda na nartach, na snowboardzie). Koszty poniesie Twój Ubezpieczyciel.
 • Bagaż podróżny
  Ochrona bagażu od zniszczeń, uszkodzeń bądź utraty. W ramach bagażu możesz ubezpieczyć sprzęt elektroniczny, taki jak: aparat fotograficzny, laptop, tablet, telefon komórkowy czy sprzęt sportowy (narty, rower, snowboard).
 • Assistance
  Organizacja pomocy poszkodowanemu lub choremu w czasie pobytu za granicą. Leczenie szpitalne z badaniami typu USG, EKG, RTG czy pomoc stomatologiczna. Na rynku wybrani ubezpieczyciele gwarantują akcję poszukiwawczą w górach, na morzu oraz transport ubezpieczonego do kraju; w tym również zwłok.