Kompleksowa ochrona wszystkich składników majątku jest gwarancją
Twojego bezpieczeństwa.

 • Kradzież z włamaniem i rabunkiem 
  Możesz rozszerzyć zakres ochrony mienia w razie rabunku ruchomości domowych tj: mebli, sprzętu AGD, przedmiotów codziennego użytku, sprzętu elektronicznego czy ruchomości specjalnych (biżuteria, dzieła sztuki, monety itd.).
 • OC w życiu prywatnym 
  Zabezpiecza przed skutkami finansowymi za szkody wyrządzone osobom trzecim np. zalanie sąsiada – chroni Ciebie jak i bliskich wspólnie z Tobą zamieszkujących. Przykłady? Twoje dziecko wybija piłką okno sąsiada. Jadąc na rowerze potrąciłeś pieszego. Źle odśnieżyłeś posesję przed domem i przechodzień złamał nogę… we wszystkich sytuacjach ubezpieczyciel pokryje straty z OC osób fizycznych w życiu prywatnym.
 • Assistance 
  Pomoc fachowca w razie awarii w domu/mieszkaniu (interwencja specjalisty: hydraulika, elektryka, szklarza, dekarza, stolarza, murarza czy technika urządzeń grzewczych).
 • Medical assistance 
  Dodatkowa opcja chroniąca zdrowie domowników, obejmująca m.in. pokrycie kosztów rehabilitacji, wizytę pielęgniarki lub lekarza oraz dostawę leków.
 • Dom w budowie 
  Budujesz dom? Chcesz się zabezpieczyć na wypadek włamania, kradzieży materiałów budowlanych czy zwarcia instalacji elektrycznej? Obawiasz się katastrofy budowlanej lub nieprzewidywalnych zdarzeń tj. powódź, huragan czy ogień? Polisa z opcją Dom w budowie to produkt, który pozwoli Ci spokojnie spać.