• OC
  Krótkoterminowe w przypadku komisów i roczne. Obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdów.
 • AC
  Dobrowolne ubezpieczenie na wypadek skutków kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu. Oferujemy pojazd zastępczy na cały czas naprawy, holowanie pojazdu ze zniesieniem limitu kilometrów oraz nie pomniejszanie wartości pojazdu przez cały okres trwania ubezpieczenia (szczególnie ważne przy leasingu). O szczegóły zapytaj naszego Agenta.
 • NNW 
  Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu – podczas wysiadania lub wsiadania do samochodu, ładowania i rozładowywania, naprawy, zatrzymania lub postoju pojazdu.
 • ASSISTANCE 
  Pomoc w razie wypadku lub awarii na drodze. Przykładowo: zatrzaśnięcie, zagubienie lub kradzież kluczyków, awaria ogumienia, wymiana koła, rozładowanie się akumulatora, przepalenie żarówek czy brak paliwa.
 • AUTO SZYBA 
  Wymiana lub naprawa szyb w przypadku uszkodzenia, stłuczenia – bez utraty zniżek za bezszkodową jazdę w AC.
 • OCHRONA UTRATY ZNIŻEK 
  Opcja gwarantująca zachowanie dotychczasowych zniżek po jednej szkodzie. Innymi słowy – ubezpieczyciel nie pozbawi Cię dotychczasowych zniżek, jeśli w trakcie obowiązywania ubezpieczenia będziesz miał jedną, a nie więcej szkód.
 • OCHRONA PRAWNA
  Pomoc prawna udzielana kierowcy poprzez zwrot kosztów prowadzonych przez Ubezpieczonego sporów prawnych tj. koszt Adwokata, Radcy Prawnego czy dostęp do telefonicznej porady prawnej, w zależności od wariantu.